Ověřujeme vodotěsnost. Cena zkoušky: 150,- Kč


Test vodotěsnosti
provádímé švýcarským přístrojem Witschi Proofmaster S na předepsaný tlak a podtlak. Celý test se provádí "suchou" cestou v tlakové komoře.

Fotogalerie
Vybrat fotogalerii
Vybrána fotogalerie ID: 4